KWESTIE PRAWNE

Legalne delegowanie pracownków

Od 1 maja 2004r. istnieje możliwość legalnego delegowania przez firmy z Europy Wschodniej opiekunek na terenie Unii Europejskiej na podstawie swobody świadczenia usług.

Opiekunka jest zatrudniona w polskiej firmie, aby była możliwość wyznaczenia czynności w ramach opieki całodobowej, która jest realizowana u Państwa na miejscu. Nie widniejecie Państwo jako pracodawca opiekunki, ale jako zleceniodawca. W ten sposób jesteście Państwo wolni od wszelkich zobowiązań prawnych.

Pracownicy są zatrudniani zgodnie z prawem unijnym, są więc objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. W ten sposób są delegowani legalnie i obowiązują ich ubezpieczenia społeczne w kraju zatrudnienia.

Zaświadczenie A1 upoważnia jego właściciela do legalnej pracy za granicą i obowiązuje jako potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej.

Aby otrzymać Zaświadczenie A1, muszą zostać spełnione określone warunki, jak na przykład zaistnienie stosunku pracy między pracownikiem a zagranicznym pracodawcą w czasie trwania delegacji. Z taką sytuacją mamy do czynienia w naszym przypadku.

Jak Państwo widzicie opieka całodobowa jest lepszą alternatywą dla domów starców.